تسلیت

محضر برادر بزگوار آقای امیر لشکری عضو هیت تحریریه روزنامه خبرورزشی وکارشناس فوتسال خبر در گذشت پدر بزرگ جنابعالی باعث تاسف گردیده ضمن علو درجات برای آن مرحوم تسلیت مارا پذیرا باشید وبه امید روزهای خوش برای آن خانواده محترم
Portal Administration 144047 1285 0.109375 ITShomal.com