درباره موسسه

موسسه فرهنگی ورزشی نگین شمال یک موسسه خصوصی می باشد که آقای مهندس فغانپور تاسیس گردیده و هدف از آن تامین نیازهای فرهنگی ورزشی جوانان بوده و طی سالیان اخیر خدمات شایان به ورزش شهرستان بوده نموده است .

Portal Administration 144046 2165 0.046875 ITShomal.com